Kvantmedicinsk BioFeeedback med QUEXed.

Kvantmedicin är en form av frekvensmedicin som är baserat på kvantfysik. QUEXed är en kvantmedicinsk BioFeedback utrustning som sänder ut och läser av så kallade trivektor-frekvenser,  d.v.s energistrukturer i tredimensionella former. Maskinen läser av kroppens svar på BioFeedback-signalerna. Därefter sänds de friska frekvenserna tillbaks, som ett helt tredimensionelt elektromagnetiskt fält. Detta påminner kroppen / systemet om hur energimönstret bör se ut och kroppens egna självläkande system triggas.

Våra kroppar och system är i grunden ett självläkande system som alltid strävar efter balans. När skada, sjukdom eller trauma uppstår behövs i regel väldigt lite för att vårt system skall återfå balans och själv läka ut skadan. Så fort orsaken till skadan är borttagen så återfår kroppen ganska snart balans och hälsa. Lyckas vi däremot inte få bort orsaken utan stressen fortsätter att byggas upp i våra kroppar och system så kommer de tillslut att ge fysiska problem i våra kroppar och system, dessa fysiska obalanser får tillslut namn i form av en diagnos. Med hjälp av den här utrustningen hjälper vi kroppen att lösa upp blockeringar  och släppa på den stress som ligger i vårt system. Genom att sända information till kroppen påminner vi den om hur det känns att vara frisk och i balans. Detta triggar kroppens självläkande system och förmåga att själv läka ut.

Varje cell i vår kropp omges av ett elekromagnetiskt fält. Detta fält har en viss vibration beroende på vart i kroppen cellen befinner sig och vad dess uppgift är. En cell i hjärtat har en frekvens och en cell i levern har en annan frekvens. När en kropp/ett system är i balans har varje organ i kroppen, varje cell ett vist energetiskt mönster. Det ser ut, vibrerar och rör sig på ett vist sätt, med en viss frekvens. Även olika känslor har sina frekvenser och olika typer av skador har sina frekvenser och mönster.

Under en behandling sker först en kallibrering, en första kontakt helt enkelt. Här läses ditt allmäntillstånd av. Hur är energinivån, vätskebalansen, syresättningen etc. Efter det görs ett test som tar ca 3 min, här skickas elektromagnetiska impulser till ditt system och din kropps reaktion på vart och ett av dessa är vad som registreras. Det är som att ditt system utsätts för det som skickas och reagerar därefter - men detta är inget du upplever fysiskt då varje impuls är kortare än en 100-dels sekund. Det är över 11000 olika testimpulser som skickas.  Det är utifrån dessa testsvar vi sedan kan bilda oss en uppfattning om vad som pågår i just ditt unika system här och nu.

QUEXed - QUantum EXperience Education är den i nuläget kanske världsledande Biofeedbackutrustningen.

Möjligheterna i denna device är oändliga, det enda som begränsar är fantasin. 

Dela den här sidan