Kvantmedicinsk BioFeedback - med QUEXed

Allt består av frekvenser och vibrationer. Våra kroppar är som ett stort elektromagnetiskt energifält.

Våra inre organ, in i minsta beståndsdel har en viss frekvens och vibrerar på en viss nivå när balans råder. Vid obalans förändras vibrationen och därmed förändras även mönstret i energifältet.

Stress kan uppstå på många olika sätt, oftast tänker vi kanske på ett stressigt jobb eller familjesituation. Men stress kan också komma ur en fysisk skada, en oro för framtiden, ekonomiska besvär, hjärtesorg eller ur känslan av att inte ha kontroll över sitt liv. Kortare perioder av stress klarar de flesta av men om kroppen inte tillåts att vila och att kunna frigöra denna stress så lagras den i kroppen. Mer stress kan byggas på ytterligare och det kan tillslut upplevas som det nya normala tillståndet.. Den här stressen bildar en obalans och blir mer och mer i fast och fysisk i sin form. Slutligen är den ett fysiskt problem som befinner sig i vårt system och kan då få ett namn, en diagnos helt enkelt.

Om vi har möjlighet att balansera ut denna stress i ett tidigt stadium då den befinner sig ute i energifältet så är det fantastiskt bra och det absolut lättaste att göra. Har stressen funnits där längre så kan det krävas lite mer tid för att lösgöra den och slutligen släppa den ur systemet. Detta gäller hela vårt system, från minsta beståndsdel eller cell till hela vårt fält omkring oss.... och, även vidare i det fält som finns mellan oss och andra, i våra relationer, i det kollektiva medvetandet.

När du balanserar ditt liv och börjar göra förändringar, så kommer du att upptäcka att omvärlden förändras med dig.

Vad kan balanseras då?

Alla levande organismer eller energifält skulle jag vilja säga.... människor, djur, plantor och natur. Även energifältet i grupper. Allt från den lilla gruppen som kanske består av 2 personer till en större familj, arbetsgrupp... ja, hur långt vill du dra det... planetens invånare? Jag sa ju det – allt är energi.

Ju mer jag arbetar med hjälp av denna utrustning inser jag att möjligheterna är oändliga, det enda som sätter gränser för vad vi kan balansera ut är fantasin. 

Framtiden är här, är du redo? 🙂

Naturligtvis fungerar det att balansera djur lika bra som det gör att balansera människor. 

Hur fungerar kvantum Biofeedback? Fungerar kvantum Biofeedback även på djur?

Tack vare samarbete med Kårsta 4H finns nu möjlighet att boka in fysiska balanseringar. på plats här i Kårsta, Vallentuna. Här hittar du till Kårsta 4H, och mig 🙂 !

Bär du på programmeringar, medvetna eller omedvetna?

Bli mer medveten om dig och de tankemönster och programmeringar som finns omkring dig och få hjälp att lösa upp dem.

Har du hamnat i ett läge där du inte riktigt vet vart du är på väg eller vart du vill i livet?

Få hjälp att tydligare få fram det som är du. Att komma i linje med din ursprungliga plan.

Få hjälp att kala bort det som inte inte längre har en roll att fylla i ditt liv. Bli mer DU helt enkelt.

Frekvensterapi hjälper effektivt hjärnan att återfå balans.

Vi kan hjälpa hjärnan att släppa på stress, att slappna av och därmed får vi mer energi och återfår förmågan att fokusera.

För dig som är pensionär, studerar på heltid eller är sjukskriven erbjuder jag fortsatt reducerat pris, 25% rabatt!

4. Jul, 2023

Byte av bokningssystem

Jag håller i detta nu på att byta bokningssystem. Söker du en tid så mejla mig alt. skicka ett sms så hittar vi en tid som passar.

15. Apr, 2022

Just nu pågår vidareutbildning, Advanced kurs. Ett steg närmare BioFeedback Specialist. Vi har fördjupat oss i tandprogrammet, i Detox programmet och hur vi på olika sätt kan fördjupa oss i specifika problem - oerhört spännande och givande!

Dela den här sidan